1 2022-01-30T00:00:57 *** bomb-on <bomb-on!~bomb-on@194.144.47.113> has joined #bitcoin-core-dev
 2 2022-01-30T00:01:42 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has joined #bitcoin-core-dev
 3 2022-01-30T00:05:57 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has quit IRC (Ping timeout: 240 seconds)
 4 2022-01-30T00:07:24 *** bomb-on <bomb-on!~bomb-on@194.144.47.113> has quit IRC (Ping timeout: 250 seconds)
 5 2022-01-30T00:13:29 *** sdfgsdfg <sdfgsdfg!~dfghsfgs@user/sdfgsdfg> has quit IRC (Quit: ayo yoyo ayo yoyo hololo, hololo.)
 6 2022-01-30T00:23:40 *** sdfgsdfg <sdfgsdfg!~dfghsfgs@user/sdfgsdfg> has joined #bitcoin-core-dev
 7 2022-01-30T00:26:12 *** sipsorcery <sipsorcery!~sipsorcer@2a02:8084:6180:500::12b> has joined #bitcoin-core-dev
 8 2022-01-30T00:45:23 *** Kaizen_K_ <Kaizen_K_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has joined #bitcoin-core-dev
 9 2022-01-30T00:48:17 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has quit IRC (Ping timeout: 240 seconds)
 10 2022-01-30T00:56:13 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has joined #bitcoin-core-dev
 11 2022-01-30T01:00:42 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has quit IRC (Ping timeout: 250 seconds)
 12 2022-01-30T01:01:01 *** sipsorcery <sipsorcery!~sipsorcer@2a02:8084:6180:500::12b> has quit IRC (Ping timeout: 240 seconds)
 13 2022-01-30T01:28:54 *** rex4539_ <rex4539_!~rex4539@gateway/tor-sasl/rex4539> has joined #bitcoin-core-dev
 14 2022-01-30T01:28:57 *** rex4539 <rex4539!~rex4539@gateway/tor-sasl/rex4539> has quit IRC (Ping timeout: 276 seconds)
 15 2022-01-30T01:46:51 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has joined #bitcoin-core-dev
 16 2022-01-30T01:50:57 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has quit IRC (Ping timeout: 240 seconds)
 17 2022-01-30T02:20:25 *** jespada <jespada!~jespada@87.74.36.188> has quit IRC (Ping timeout: 250 seconds)
 18 2022-01-30T02:22:54 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has joined #bitcoin-core-dev
 19 2022-01-30T02:23:47 *** jespada <jespada!~jespada@87.74.36.188> has joined #bitcoin-core-dev
 20 2022-01-30T02:27:26 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has quit IRC (Ping timeout: 256 seconds)
 21 2022-01-30T02:57:38 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has joined #bitcoin-core-dev
 22 2022-01-30T03:02:32 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has quit IRC (Ping timeout: 268 seconds)
 23 2022-01-30T03:18:24 *** AaronvanW <AaronvanW!~AaronvanW@user/AaronvanW> has joined #bitcoin-core-dev
 24 2022-01-30T03:29:29 *** mikehu44 <mikehu44!~quassel@159.65.11.175> has joined #bitcoin-core-dev
 25 2022-01-30T03:49:22 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has joined #bitcoin-core-dev
 26 2022-01-30T03:54:20 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has quit IRC (Ping timeout: 268 seconds)
 27 2022-01-30T04:01:41 *** stick[m] <stick[m]!~stickmatr@2001:470:69fc:105::98c> has quit IRC (K-Lined)
 28 2022-01-30T04:01:43 *** remyers[m] <remyers[m]!~richshind@2001:470:69fc:105::1:6f78> has quit IRC (K-Lined)
 29 2022-01-30T04:01:44 *** cotsuka <cotsuka!~cotsuka@user/cotsuka> has quit IRC (K-Lined)
 30 2022-01-30T04:01:44 *** knorrium[m] <knorrium[m]!~knorriumb@2001:470:69fc:105::1:56b8> has quit IRC (K-Lined)
 31 2022-01-30T04:01:44 *** robertspigler <robertspigler!~robertspi@2001:470:69fc:105::2d53> has quit IRC (K-Lined)
 32 2022-01-30T04:01:44 *** zoomoutpls[m] <zoomoutpls[m]!~michafiat@2001:470:69fc:105::1:6fc7> has quit IRC (K-Lined)
 33 2022-01-30T04:01:44 *** vincenzopalazzo <vincenzopalazzo!~vincenzop@2001:470:69fc:105::a67> has quit IRC (K-Lined)
 34 2022-01-30T04:01:45 *** ademan[m] <ademan[m]!~ademanmat@2001:470:69fc:105::1:16db> has quit IRC (K-Lined)
 35 2022-01-30T04:01:45 *** Murch <Murch!~murch@user/murch> has quit IRC (K-Lined)
 36 2022-01-30T04:01:45 *** BlueMatt[m] <BlueMatt[m]!~bluemattm@2001:470:69fc:105::1:5092> has quit IRC (K-Lined)
 37 2022-01-30T04:01:45 *** kakolainen[m] <kakolainen[m]!~kakolaine@2001:470:69fc:105::34f9> has quit IRC (K-Lined)
 38 2022-01-30T04:01:45 *** merkle_noob[m] <merkle_noob[m]!~merklenoo@2001:470:69fc:105::bad0> has quit IRC (K-Lined)
 39 2022-01-30T04:01:45 *** sipa <sipa!~sipa@user/sipa> has quit IRC (K-Lined)
 40 2022-01-30T04:01:45 *** Enki[m] <Enki[m]!~enkimatri@2001:470:69fc:105::382c> has quit IRC (K-Lined)
 41 2022-01-30T04:01:45 *** devrandom <devrandom!~devrandom@2001:470:69fc:105::d4d> has quit IRC (K-Lined)
 42 2022-01-30T04:01:45 *** kvaciral[m] <kvaciral[m]!~kvaciralx@2001:470:69fc:105::17b> has quit IRC (K-Lined)
 43 2022-01-30T04:01:45 *** siv2r[m] <siv2r[m]!~siv2rmatr@2001:470:69fc:105::fed3> has quit IRC (K-Lined)
 44 2022-01-30T04:01:45 *** willcl_ark <willcl_ark!~willcl-ar@user/willcl-ark/x-8282106> has quit IRC (K-Lined)
 45 2022-01-30T04:01:45 *** RCasatta[m] <RCasatta[m]!~rcasattam@2001:470:69fc:105::c85> has quit IRC (K-Lined)
 46 2022-01-30T04:26:06 *** cotsuka <cotsuka!~cotsuka@user/cotsuka> has joined #bitcoin-core-dev
 47 2022-01-30T04:26:07 *** sipa <sipa!~sipa@user/sipa> has joined #bitcoin-core-dev
 48 2022-01-30T04:26:07 *** BlueMatt[m] <BlueMatt[m]!~bluemattm@2001:470:69fc:105::1:5092> has joined #bitcoin-core-dev
 49 2022-01-30T04:26:18 *** RCasatta[m] <RCasatta[m]!~rcasattam@2001:470:69fc:105::c85> has joined #bitcoin-core-dev
 50 2022-01-30T04:26:18 *** kakolainen[m] <kakolainen[m]!~kakolaine@2001:470:69fc:105::34f9> has joined #bitcoin-core-dev
 51 2022-01-30T04:26:19 *** knorrium[m] <knorrium[m]!~knorriumb@2001:470:69fc:105::1:56b8> has joined #bitcoin-core-dev
 52 2022-01-30T04:26:19 *** remyers[m] <remyers[m]!~richshind@2001:470:69fc:105::1:6f78> has joined #bitcoin-core-dev
 53 2022-01-30T04:26:19 *** Enki[m] <Enki[m]!~enkimatri@2001:470:69fc:105::382c> has joined #bitcoin-core-dev
 54 2022-01-30T04:26:19 *** zoomoutpls[m] <zoomoutpls[m]!~michafiat@2001:470:69fc:105::1:6fc7> has joined #bitcoin-core-dev
 55 2022-01-30T04:26:21 *** devrandom <devrandom!~devrandom@2001:470:69fc:105::d4d> has joined #bitcoin-core-dev
 56 2022-01-30T04:38:05 *** AaronvanW <AaronvanW!~AaronvanW@user/AaronvanW> has quit IRC (Remote host closed the connection)
 57 2022-01-30T04:40:21 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has joined #bitcoin-core-dev
 58 2022-01-30T04:44:58 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has quit IRC (Ping timeout: 260 seconds)
 59 2022-01-30T04:47:29 *** BlueMatt[m] <BlueMatt[m]!~bluemattm@2001:470:69fc:105::1:5092> has quit IRC (Quit: Client limit exceeded: 20000)
 60 2022-01-30T04:47:43 *** cotsuka <cotsuka!~cotsuka@user/cotsuka> has quit IRC (Quit: Client limit exceeded: 20000)
 61 2022-01-30T04:48:11 *** sipa <sipa!~sipa@user/sipa> has quit IRC (Quit: Client limit exceeded: 20000)
 62 2022-01-30T04:49:47 *** RCasatta[m] <RCasatta[m]!~rcasattam@2001:470:69fc:105::c85> has quit IRC (Quit: Client limit exceeded: 20000)
 63 2022-01-30T04:49:48 *** kakolainen[m] <kakolainen[m]!~kakolaine@2001:470:69fc:105::34f9> has quit IRC (Quit: Client limit exceeded: 20000)
 64 2022-01-30T04:49:48 *** knorrium[m] <knorrium[m]!~knorriumb@2001:470:69fc:105::1:56b8> has quit IRC (Quit: Client limit exceeded: 20000)
 65 2022-01-30T04:49:48 *** Enki[m] <Enki[m]!~enkimatri@2001:470:69fc:105::382c> has quit IRC (Quit: Client limit exceeded: 20000)
 66 2022-01-30T04:49:48 *** zoomoutpls[m] <zoomoutpls[m]!~michafiat@2001:470:69fc:105::1:6fc7> has quit IRC (Quit: Client limit exceeded: 20000)
 67 2022-01-30T04:49:48 *** remyers[m] <remyers[m]!~richshind@2001:470:69fc:105::1:6f78> has quit IRC (Quit: Client limit exceeded: 20000)
 68 2022-01-30T04:49:50 *** devrandom <devrandom!~devrandom@2001:470:69fc:105::d4d> has quit IRC (Quit: Client limit exceeded: 20000)
 69 2022-01-30T04:50:08 *** Kaizen_K_ <Kaizen_K_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has quit IRC (Remote host closed the connection)
 70 2022-01-30T04:50:44 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has joined #bitcoin-core-dev
 71 2022-01-30T04:54:56 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has quit IRC (Ping timeout: 245 seconds)
 72 2022-01-30T04:56:25 *** Guest5 <Guest5!~Guest5@2405:4802:25f:5580:118:e2d7:d6c7:96a8> has joined #bitcoin-core-dev
 73 2022-01-30T05:01:02 *** cmirror <cmirror!~cmirror@4.53.92.114> has quit IRC (Remote host closed the connection)
 74 2022-01-30T05:01:22 *** cmirror <cmirror!~cmirror@4.53.92.114> has joined #bitcoin-core-dev
 75 2022-01-30T05:07:59 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has joined #bitcoin-core-dev
 76 2022-01-30T05:12:20 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has quit IRC (Ping timeout: 256 seconds)
 77 2022-01-30T05:15:11 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has joined #bitcoin-core-dev
 78 2022-01-30T05:19:42 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has quit IRC (Ping timeout: 256 seconds)
 79 2022-01-30T05:24:16 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has joined #bitcoin-core-dev
 80 2022-01-30T05:27:19 *** Guest5 <Guest5!~Guest5@2405:4802:25f:5580:118:e2d7:d6c7:96a8> has quit IRC (Quit: Client closed)
 81 2022-01-30T05:30:57 *** AaronvanW <AaronvanW!~AaronvanW@user/AaronvanW> has joined #bitcoin-core-dev
 82 2022-01-30T05:48:14 *** bitdex <bitdex!~bitdex@gateway/tor-sasl/bitdex> has quit IRC (Remote host closed the connection)
 83 2022-01-30T05:48:44 *** bitdex <bitdex!~bitdex@gateway/tor-sasl/bitdex> has joined #bitcoin-core-dev
 84 2022-01-30T06:05:14 *** AaronvanW <AaronvanW!~AaronvanW@user/AaronvanW> has quit IRC (Ping timeout: 260 seconds)
 85 2022-01-30T06:05:42 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has joined #bitcoin-core-dev
 86 2022-01-30T06:10:05 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has quit IRC (Ping timeout: 250 seconds)
 87 2022-01-30T06:25:23 *** vasild <vasild!~vd@user/vasild> has quit IRC (Remote host closed the connection)
 88 2022-01-30T06:25:33 *** vasild <vasild!~vd@user/vasild> has joined #bitcoin-core-dev
 89 2022-01-30T06:29:58 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has quit IRC (Ping timeout: 260 seconds)
 90 2022-01-30T06:33:56 *** jespada <jespada!~jespada@87.74.36.188> has quit IRC (Ping timeout: 250 seconds)
 91 2022-01-30T06:35:41 *** jespada <jespada!~jespada@87.74.36.188> has joined #bitcoin-core-dev
 92 2022-01-30T06:41:52 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has joined #bitcoin-core-dev
 93 2022-01-30T06:47:14 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has quit IRC (Ping timeout: 260 seconds)
 94 2022-01-30T06:54:27 *** An0rak <An0rak!An0rak@user/an0rak> has joined #bitcoin-core-dev
 95 2022-01-30T06:58:06 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has joined #bitcoin-core-dev
 96 2022-01-30T07:00:15 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has joined #bitcoin-core-dev
 97 2022-01-30T07:02:43 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has quit IRC (Ping timeout: 250 seconds)
 98 2022-01-30T07:04:41 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has quit IRC (Ping timeout: 250 seconds)
 99 2022-01-30T07:16:21 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has joined #bitcoin-core-dev
100 2022-01-30T07:18:31 *** mikehu44_ <mikehu44_!~quassel@159.65.11.175> has joined #bitcoin-core-dev
101 2022-01-30T07:20:17 *** mikehu44 <mikehu44!~quassel@159.65.11.175> has quit IRC (Ping timeout: 240 seconds)
102 2022-01-30T07:24:34 *** mikehu44_ <mikehu44_!~quassel@159.65.11.175> has quit IRC (Ping timeout: 260 seconds)
103 2022-01-30T07:26:31 *** jarthur <jarthur!~jarthur@cpe-70-114-198-37.austin.res.rr.com> has quit IRC (Read error: Connection reset by peer)
104 2022-01-30T07:28:12 *** mikehu44 <mikehu44!~quassel@159.65.11.175> has joined #bitcoin-core-dev
105 2022-01-30T07:28:40 * luke-jr wonders how difficult it would be to have a CI do Guix with the minimum supported versions of everything
106 2022-01-30T07:31:18 *** jarthur <jarthur!~jarthur@2603-8080-1540-002d-8d1d-1ab7-72c5-022a.res6.spectrum.com> has joined #bitcoin-core-dev
107 2022-01-30T07:35:08 *** mikehu44 <mikehu44!~quassel@159.65.11.175> has quit IRC (Ping timeout: 256 seconds)
108 2022-01-30T07:38:23 *** grettke <grettke!~grettke@cpe-65-29-228-30.wi.res.rr.com> has quit IRC (Quit: My MacBook has gone to sleep. ZZZzzz…)
109 2022-01-30T07:38:41 *** grettke <grettke!~grettke@cpe-65-29-228-30.wi.res.rr.com> has joined #bitcoin-core-dev
110 2022-01-30T07:43:25 *** ZeroMaster <ZeroMaster!~webirc@95-42-105-42.ip.btc-net.bg> has quit IRC (Ping timeout: 240 seconds)
111 2022-01-30T07:44:29 *** ZeroMaster <ZeroMaster!~webirc@95-42-105-42.ip.btc-net.bg> has joined #bitcoin-core-dev
112 2022-01-30T07:49:06 *** mikehu44 <mikehu44!~quassel@159.65.11.175> has joined #bitcoin-core-dev
113 2022-01-30T07:50:16 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has joined #bitcoin-core-dev
114 2022-01-30T07:53:58 *** mikehu44 <mikehu44!~quassel@159.65.11.175> has quit IRC (Ping timeout: 260 seconds)
115 2022-01-30T07:54:37 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has quit IRC (Ping timeout: 240 seconds)
116 2022-01-30T07:56:44 *** mikehu44 <mikehu44!~quassel@159.65.11.175> has joined #bitcoin-core-dev
117 2022-01-30T08:02:48 *** AaronvanW <AaronvanW!~AaronvanW@user/AaronvanW> has joined #bitcoin-core-dev
118 2022-01-30T08:02:50 *** mikehu44 <mikehu44!~quassel@159.65.11.175> has quit IRC (Ping timeout: 260 seconds)
119 2022-01-30T08:09:35 *** mikehu44 <mikehu44!~quassel@159.65.11.175> has joined #bitcoin-core-dev
120 2022-01-30T08:14:30 *** mikehu44 <mikehu44!~quassel@159.65.11.175> has quit IRC (Ping timeout: 260 seconds)
121 2022-01-30T08:19:54 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has quit IRC (Ping timeout: 256 seconds)
122 2022-01-30T08:20:11 *** mikehu44 <mikehu44!~quassel@159.65.11.175> has joined #bitcoin-core-dev
123 2022-01-30T08:24:26 *** mikehu44 <mikehu44!~quassel@159.65.11.175> has quit IRC (Ping timeout: 256 seconds)
124 2022-01-30T08:24:33 *** sipsorcery <sipsorcery!~sipsorcer@2a02:8084:6180:500::12b> has joined #bitcoin-core-dev
125 2022-01-30T08:28:08 *** upekkha <upekkha!~Advanced@2a01:4f8:1c0c:49df::1> has quit IRC (Quit: upekkha)
126 2022-01-30T08:28:18 *** upekkha <upekkha!~Advanced@2a01:4f8:1c0c:49df::1> has joined #bitcoin-core-dev
127 2022-01-30T08:32:56 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has joined #bitcoin-core-dev
128 2022-01-30T08:35:12 *** AaronvanW <AaronvanW!~AaronvanW@user/AaronvanW> has quit IRC (Ping timeout: 256 seconds)
129 2022-01-30T08:37:28 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has quit IRC (Ping timeout: 256 seconds)
130 2022-01-30T08:38:24 *** Sha256 <Sha256!~Sha256@cpe-98-14-66-91.nyc.res.rr.com> has quit IRC (Quit: Client closed)
131 2022-01-30T08:41:27 *** mikehu44 <mikehu44!~quassel@159.65.11.175> has joined #bitcoin-core-dev
132 2022-01-30T08:44:57 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has joined #bitcoin-core-dev
133 2022-01-30T08:46:36 *** mudsip <mudsip!~mudsip@user/mudsip> has joined #bitcoin-core-dev
134 2022-01-30T08:49:06 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has quit IRC (Ping timeout: 245 seconds)
135 2022-01-30T08:51:03 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has joined #bitcoin-core-dev
136 2022-01-30T08:53:30 *** mudsip <mudsip!~mudsip@user/mudsip> has quit IRC ()
137 2022-01-30T08:56:11 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has quit IRC (Ping timeout: 245 seconds)
138 2022-01-30T09:07:58 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has joined #bitcoin-core-dev
139 2022-01-30T09:11:32 *** jarthur <jarthur!~jarthur@2603-8080-1540-002d-8d1d-1ab7-72c5-022a.res6.spectrum.com> has quit IRC (Quit: jarthur)
140 2022-01-30T09:12:17 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has quit IRC (Ping timeout: 240 seconds)
141 2022-01-30T09:24:19 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has joined #bitcoin-core-dev
142 2022-01-30T09:40:30 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has joined #bitcoin-core-dev
143 2022-01-30T09:44:56 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has quit IRC (Ping timeout: 245 seconds)
144 2022-01-30T09:54:57 *** sipsorcery <sipsorcery!~sipsorcer@2a02:8084:6180:500::12b> has quit IRC (Ping timeout: 240 seconds)
145 2022-01-30T09:57:26 *** ___nick___ <___nick___!~quassel@cpc68286-cdif17-2-0-cust533.5-1.cable.virginm.net> has joined #bitcoin-core-dev
146 2022-01-30T10:01:13 *** Talkless <Talkless!~Talkless@mail.dargis.net> has joined #bitcoin-core-dev
147 2022-01-30T10:03:49 *** kexkey <kexkey!~kexkey@static-198-54-132-138.cust.tzulo.com> has quit IRC (Ping timeout: 240 seconds)
148 2022-01-30T10:05:22 *** kexkey <kexkey!~kexkey@static-198-54-132-122.cust.tzulo.com> has joined #bitcoin-core-dev
149 2022-01-30T10:07:19 *** mikehu44 <mikehu44!~quassel@159.65.11.175> has quit IRC (Ping timeout: 250 seconds)
150 2022-01-30T10:08:59 *** mikehu44 <mikehu44!~quassel@159.65.11.175> has joined #bitcoin-core-dev
151 2022-01-30T10:13:05 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has joined #bitcoin-core-dev
152 2022-01-30T10:17:31 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has quit IRC (Ping timeout: 250 seconds)
153 2022-01-30T10:20:45 *** sipsorcery <sipsorcery!~sipsorcer@2a02:8084:6180:500::12b> has joined #bitcoin-core-dev
154 2022-01-30T10:28:23 *** bomb-on <bomb-on!~bomb-on@194.144.47.113> has joined #bitcoin-core-dev
155 2022-01-30T10:29:50 *** AaronvanW <AaronvanW!~AaronvanW@user/AaronvanW> has joined #bitcoin-core-dev
156 2022-01-30T10:32:38 *** dunxen <dunxen!~dunxen@gateway/tor-sasl/dunxen> has joined #bitcoin-core-dev
157 2022-01-30T11:00:11 *** sipsorcery <sipsorcery!~sipsorcer@2a02:8084:6180:500::12b> has quit IRC (Ping timeout: 250 seconds)
158 2022-01-30T11:02:48 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has joined #bitcoin-core-dev
159 2022-01-30T11:05:09 *** bomb-on <bomb-on!~bomb-on@194.144.47.113> has quit IRC (Read error: Connection reset by peer)
160 2022-01-30T11:07:38 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has quit IRC (Ping timeout: 256 seconds)
161 2022-01-30T11:19:09 *** BitFlib <BitFlib!~BitFlib@185.254.75.46> has joined #bitcoin-core-dev
162 2022-01-30T11:20:15 *** bomb-on <bomb-on!~bomb-on@194.144.47.113> has joined #bitcoin-core-dev
163 2022-01-30T11:22:52 *** bomb-on <bomb-on!~bomb-on@194.144.47.113> has quit IRC (Read error: Connection reset by peer)
164 2022-01-30T11:32:35 *** sdfgsdfg <sdfgsdfg!~dfghsfgs@user/sdfgsdfg> has quit IRC (Quit: ayo yoyo ayo yoyo hololo, hololo.)
165 2022-01-30T11:33:46 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has quit IRC (Ping timeout: 260 seconds)
166 2022-01-30T11:35:51 *** Guest24 <Guest24!~Guest24@203.175.13.165> has joined #bitcoin-core-dev
167 2022-01-30T11:36:39 *** BitFlib <BitFlib!~BitFlib@185.254.75.46> has quit IRC (Quit: Leaving.)
168 2022-01-30T11:36:39 *** Guest24 <Guest24!~Guest24@203.175.13.165> has quit IRC (Client Quit)
169 2022-01-30T11:38:46 *** rex4539 <rex4539!~rex4539@gateway/tor-sasl/rex4539> has joined #bitcoin-core-dev
170 2022-01-30T11:42:39 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has joined #bitcoin-core-dev
171 2022-01-30T11:43:12 *** rex4539_ <rex4539_!~rex4539@gateway/tor-sasl/rex4539> has quit IRC (Ping timeout: 276 seconds)
172 2022-01-30T11:45:27 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has quit IRC (Remote host closed the connection)
173 2022-01-30T11:46:36 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has joined #bitcoin-core-dev
174 2022-01-30T11:51:58 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has quit IRC (Ping timeout: 260 seconds)
175 2022-01-30T11:57:40 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has joined #bitcoin-core-dev
176 2022-01-30T12:00:21 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has quit IRC (Remote host closed the connection)
177 2022-01-30T12:01:41 *** sdfgsdfg <sdfgsdfg!~dfghsfgs@user/sdfgsdfg> has joined #bitcoin-core-dev
178 2022-01-30T12:03:56 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has joined #bitcoin-core-dev
179 2022-01-30T12:07:07 *** sdfgsdfg <sdfgsdfg!~dfghsfgs@user/sdfgsdfg> has quit IRC (Quit: ayo yoyo ayo yoyo hololo, hololo.)
180 2022-01-30T12:08:28 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has quit IRC (Ping timeout: 250 seconds)
181 2022-01-30T12:11:15 *** ___nick___ <___nick___!~quassel@cpc68286-cdif17-2-0-cust533.5-1.cable.virginm.net> has quit IRC (Quit: https://quassel-irc.org - Chat comfortably. Anywhere.)
182 2022-01-30T12:12:52 *** ___nick___ <___nick___!~quassel@cpc68286-cdif17-2-0-cust533.5-1.cable.virginm.net> has joined #bitcoin-core-dev
183 2022-01-30T12:13:29 *** ___nick___ <___nick___!~quassel@cpc68286-cdif17-2-0-cust533.5-1.cable.virginm.net> has quit IRC (Client Quit)
184 2022-01-30T12:15:06 *** ___nick___ <___nick___!~quassel@cpc68286-cdif17-2-0-cust533.5-1.cable.virginm.net> has joined #bitcoin-core-dev
185 2022-01-30T12:17:42 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has joined #bitcoin-core-dev
186 2022-01-30T12:20:44 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has joined #bitcoin-core-dev
187 2022-01-30T12:21:57 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has quit IRC (Ping timeout: 240 seconds)
188 2022-01-30T12:28:29 *** sipsorcery <sipsorcery!~sipsorcer@2a02:8084:6180:500::12b> has joined #bitcoin-core-dev
189 2022-01-30T12:42:48 *** bitdex <bitdex!~bitdex@gateway/tor-sasl/bitdex> has quit IRC (Quit: = "")
190 2022-01-30T12:51:59 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has joined #bitcoin-core-dev
191 2022-01-30T12:56:34 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has quit IRC (Ping timeout: 250 seconds)
192 2022-01-30T13:11:03 *** sipsorcery <sipsorcery!~sipsorcer@2a02:8084:6180:500::12b> has quit IRC (Ping timeout: 250 seconds)
193 2022-01-30T13:12:52 *** mikehu44 <mikehu44!~quassel@159.65.11.175> has quit IRC (Ping timeout: 256 seconds)
194 2022-01-30T13:22:39 *** mikehu44 <mikehu44!~quassel@159.65.11.175> has joined #bitcoin-core-dev
195 2022-01-30T13:23:51 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has quit IRC (Ping timeout: 250 seconds)
196 2022-01-30T13:27:39 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has joined #bitcoin-core-dev
197 2022-01-30T13:32:05 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has quit IRC (Ping timeout: 250 seconds)
198 2022-01-30T13:36:01 *** jonatack <jonatack!jonatack@user/jonatack> has joined #bitcoin-core-dev
199 2022-01-30T13:36:13 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has joined #bitcoin-core-dev
200 2022-01-30T13:37:32 *** sipsorcery <sipsorcery!~sipsorcer@2a02:8084:6180:500::12b> has joined #bitcoin-core-dev
201 2022-01-30T13:40:46 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has quit IRC (Ping timeout: 250 seconds)
202 2022-01-30T13:50:24 *** Guest18 <Guest18!~Guest@223.226.228.254> has joined #bitcoin-core-dev
203 2022-01-30T13:53:52 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has joined #bitcoin-core-dev
204 2022-01-30T13:58:57 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has quit IRC (Ping timeout: 250 seconds)
205 2022-01-30T14:02:41 <Guest18> Hii.. I am stuck on this (https://bitcoin.stackexchange.com/questions/112087/error-in-configuring-qt-with-bitcoin-core-on-windows/112103#112103) issue since 2 days. The solution given on bitcoin stackoverflow doesn't work for me.. Please help me with it
206 2022-01-30T14:02:41 <gribble> https://github.com/bitcoin/bitcoin/issues/112103 | HTTP Error 404: Not Found
207 2022-01-30T14:09:38 *** ___nick___ <___nick___!~quassel@cpc68286-cdif17-2-0-cust533.5-1.cable.virginm.net> has quit IRC (Ping timeout: 260 seconds)
208 2022-01-30T14:11:08 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has joined #bitcoin-core-dev
209 2022-01-30T14:11:16 *** ___nick___ <___nick___!~quassel@cpc68286-cdif17-2-0-cust533.5-1.cable.virginm.net> has joined #bitcoin-core-dev
210 2022-01-30T14:15:17 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has quit IRC (Ping timeout: 240 seconds)
211 2022-01-30T14:17:57 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has joined #bitcoin-core-dev
212 2022-01-30T14:22:20 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has joined #bitcoin-core-dev
213 2022-01-30T14:22:33 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has quit IRC (Ping timeout: 250 seconds)
214 2022-01-30T14:23:53 *** andrewn2 <andrewn2!~andrewn2@2607:fea8:3120:6000:941:f940:9db4:1916> has joined #bitcoin-core-dev
215 2022-01-30T14:24:10 *** andrewn2 <andrewn2!~andrewn2@2607:fea8:3120:6000:941:f940:9db4:1916> has quit IRC (Client Quit)
216 2022-01-30T14:31:38 *** ___nick___ <___nick___!~quassel@cpc68286-cdif17-2-0-cust533.5-1.cable.virginm.net> has quit IRC (Ping timeout: 256 seconds)
217 2022-01-30T14:37:34 *** dunxen <dunxen!~dunxen@gateway/tor-sasl/dunxen> has quit IRC (Remote host closed the connection)
218 2022-01-30T14:37:36 *** ___nick___ <___nick___!~quassel@cpc68286-cdif17-2-0-cust533.5-1.cable.virginm.net> has joined #bitcoin-core-dev
219 2022-01-30T14:54:15 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has joined #bitcoin-core-dev
220 2022-01-30T14:55:02 *** davterra <davterra!~davterra@143.198.56.186> has joined #bitcoin-core-dev
221 2022-01-30T14:58:17 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has quit IRC (Ping timeout: 240 seconds)
222 2022-01-30T15:39:24 *** Guyver2 <Guyver2!~Guyver@guyver2.xs4all.nl> has joined #bitcoin-core-dev
223 2022-01-30T15:46:12 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has joined #bitcoin-core-dev
224 2022-01-30T15:47:32 *** davterra <davterra!~davterra@143.198.56.186> has quit IRC (Read error: Connection reset by peer)
225 2022-01-30T15:47:41 *** davterra <davterra!~davterra@143.198.56.186> has joined #bitcoin-core-dev
226 2022-01-30T15:50:47 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has quit IRC (Ping timeout: 250 seconds)
227 2022-01-30T15:58:00 *** vasild <vasild!~vd@user/vasild> has quit IRC (Ping timeout: 276 seconds)
228 2022-01-30T16:00:03 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has quit IRC (Remote host closed the connection)
229 2022-01-30T16:00:18 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has joined #bitcoin-core-dev
230 2022-01-30T16:04:14 *** vasild <vasild!~vd@user/vasild> has joined #bitcoin-core-dev
231 2022-01-30T16:20:26 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has joined #bitcoin-core-dev
232 2022-01-30T16:24:58 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has quit IRC (Ping timeout: 256 seconds)
233 2022-01-30T16:38:12 <Guest18> Can someone suggest how to build Bitcoin core with Qt?
234 2022-01-30T16:47:17 <dodo> which os?
235 2022-01-30T16:47:52 <dodo> try https://github.com/bitcoin/bitcoin/blob/master/doc/build-windows.md
236 2022-01-30T16:48:33 <dodo> fwiw, why not just install the build if you can't compile it yourself?
237 2022-01-30T16:54:59 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has joined #bitcoin-core-dev
238 2022-01-30T16:59:17 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has quit IRC (Ping timeout: 240 seconds)
239 2022-01-30T17:20:06 <Guest18> I was following this (https://github.com/bitcoin/bitcoin/blob/master/build_msvc/README.md) documentation to install Qt on windows.. However, no matter what I try, nmake command doesn't seem to work.. As an alternative, I downloaded Qt from this (https://www.qt.io/download) website.. Now I want to know, how to build Bitcoin core with Qt.. This
240 2022-01-30T17:20:06 <Guest18> link(https://github.com/bitcoin/bitcoin/blob/master/doc/build-windows.md) uses WSL which I am avoiding at this moment
241 2022-01-30T17:29:47 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has joined #bitcoin-core-dev
242 2022-01-30T17:34:20 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has quit IRC (Ping timeout: 250 seconds)
243 2022-01-30T17:36:27 *** TracaChang <TracaChang!~QSDkl@gateway/tor-sasl/tracachang> has joined #bitcoin-core-dev
244 2022-01-30T17:39:54 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has quit IRC (Remote host closed the connection)
245 2022-01-30T17:45:19 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has joined #bitcoin-core-dev
246 2022-01-30T17:47:03 *** Guest18 <Guest18!~Guest@223.226.228.254> has quit IRC (Quit: Client closed)
247 2022-01-30T17:49:23 *** Kaizen_K_ <Kaizen_K_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has joined #bitcoin-core-dev
248 2022-01-30T17:49:31 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has quit IRC (Ping timeout: 245 seconds)
249 2022-01-30T18:01:25 *** mikehu44 <mikehu44!~quassel@159.65.11.175> has quit IRC (Quit: https://quassel-irc.org - Chat comfortably. Anywhere.)
250 2022-01-30T18:04:08 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has joined #bitcoin-core-dev
251 2022-01-30T18:08:45 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has quit IRC (Ping timeout: 250 seconds)
252 2022-01-30T18:21:59 *** sipsorcery <sipsorcery!~sipsorcer@2a02:8084:6180:500::12b> has quit IRC (Ping timeout: 250 seconds)
253 2022-01-30T18:23:17 *** sipsorcery <sipsorcery!~sipsorcer@2a02:8084:6180:500::12b> has joined #bitcoin-core-dev
254 2022-01-30T18:50:43 *** kvaciral[m] <kvaciral[m]!~kvaciralx@2001:470:69fc:105::17b> has joined #bitcoin-core-dev
255 2022-01-30T18:53:05 *** vincenzopalazzo <vincenzopalazzo!~vincenzop@2001:470:69fc:105::a67> has joined #bitcoin-core-dev
256 2022-01-30T18:53:05 *** stick[m] <stick[m]!~stickmatr@2001:470:69fc:105::98c> has joined #bitcoin-core-dev
257 2022-01-30T18:53:05 *** Murch <Murch!~murch@user/murch> has joined #bitcoin-core-dev
258 2022-01-30T18:53:05 *** siv2r[m] <siv2r[m]!~siv2rmatr@2001:470:69fc:105::fed3> has joined #bitcoin-core-dev
259 2022-01-30T18:53:05 *** merkle_noob[m] <merkle_noob[m]!~merklenoo@2001:470:69fc:105::bad0> has joined #bitcoin-core-dev
260 2022-01-30T18:53:05 *** ademan[m] <ademan[m]!~ademanmat@2001:470:69fc:105::1:16db> has joined #bitcoin-core-dev
261 2022-01-30T18:53:05 *** willcl_ark <willcl_ark!~willcl-ar@2001:470:69fc:105::1:620a> has joined #bitcoin-core-dev
262 2022-01-30T18:53:05 *** sipa <sipa!~sipa@user/sipa> has joined #bitcoin-core-dev
263 2022-01-30T18:53:05 *** robertspigler <robertspigler!~robertspi@2001:470:69fc:105::2d53> has joined #bitcoin-core-dev
264 2022-01-30T18:53:05 *** BlueMatt[m] <BlueMatt[m]!~bluemattm@2001:470:69fc:105::1:5092> has joined #bitcoin-core-dev
265 2022-01-30T18:53:06 *** cotsuka <cotsuka!~cotsuka@user/cotsuka> has joined #bitcoin-core-dev
266 2022-01-30T18:53:16 *** RCasatta[m] <RCasatta[m]!~rcasattam@2001:470:69fc:105::c85> has joined #bitcoin-core-dev
267 2022-01-30T18:53:17 *** Enki[m] <Enki[m]!~enkimatri@2001:470:69fc:105::382c> has joined #bitcoin-core-dev
268 2022-01-30T18:53:17 *** kakolainen[m] <kakolainen[m]!~kakolaine@2001:470:69fc:105::34f9> has joined #bitcoin-core-dev
269 2022-01-30T18:53:17 *** remyers[m] <remyers[m]!~richshind@2001:470:69fc:105::1:6f78> has joined #bitcoin-core-dev
270 2022-01-30T18:53:18 *** zoomoutpls[m] <zoomoutpls[m]!~michafiat@2001:470:69fc:105::1:6fc7> has joined #bitcoin-core-dev
271 2022-01-30T18:53:18 *** knorrium[m] <knorrium[m]!~knorriumb@2001:470:69fc:105::1:56b8> has joined #bitcoin-core-dev
272 2022-01-30T18:53:19 *** devrandom <devrandom!~devrandom@2001:470:69fc:105::d4d> has joined #bitcoin-core-dev
273 2022-01-30T18:55:52 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has joined #bitcoin-core-dev
274 2022-01-30T19:00:07 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has quit IRC (Ping timeout: 250 seconds)
275 2022-01-30T19:03:21 *** nanotube <nanotube!~nanotube@user/nanotube> has quit IRC (Quit: *poof*)
276 2022-01-30T19:05:28 *** nanotube <nanotube!~nanotube@user/nanotube> has joined #bitcoin-core-dev
277 2022-01-30T19:07:49 *** Talkless <Talkless!~Talkless@mail.dargis.net> has quit IRC (Quit: Konversation terminated!)
278 2022-01-30T19:12:09 *** kp[m]1 <kp[m]1!~masteryod@2001:470:69fc:105::1:85a1> has joined #bitcoin-core-dev
279 2022-01-30T19:16:59 *** kvaciral[m] <kvaciral[m]!~kvaciralx@2001:470:69fc:105::17b> has quit IRC (Quit: Client limit exceeded: 20000)
280 2022-01-30T19:17:02 *** Murch <Murch!~murch@user/murch> has quit IRC (Quit: Client limit exceeded: 20000)
281 2022-01-30T19:17:19 *** merkle_noob[m] <merkle_noob[m]!~merklenoo@2001:470:69fc:105::bad0> has quit IRC (Quit: Client limit exceeded: 20000)
282 2022-01-30T19:18:19 *** stick[m] <stick[m]!~stickmatr@2001:470:69fc:105::98c> has quit IRC (Quit: Client limit exceeded: 20000)
283 2022-01-30T19:18:38 *** vincenzopalazzo <vincenzopalazzo!~vincenzop@2001:470:69fc:105::a67> has quit IRC (Quit: Client limit exceeded: 20000)
284 2022-01-30T19:18:49 *** willcl_ark <willcl_ark!~willcl-ar@2001:470:69fc:105::1:620a> has quit IRC (Quit: Client limit exceeded: 20000)
285 2022-01-30T19:18:58 *** robertspigler <robertspigler!~robertspi@2001:470:69fc:105::2d53> has quit IRC (Quit: Client limit exceeded: 20000)
286 2022-01-30T19:19:05 *** siv2r[m] <siv2r[m]!~siv2rmatr@2001:470:69fc:105::fed3> has quit IRC (Quit: Client limit exceeded: 20000)
287 2022-01-30T19:19:07 *** ademan[m] <ademan[m]!~ademanmat@2001:470:69fc:105::1:16db> has quit IRC (Quit: Client limit exceeded: 20000)
288 2022-01-30T19:19:46 *** BlueMatt[m] <BlueMatt[m]!~bluemattm@2001:470:69fc:105::1:5092> has quit IRC (Quit: Client limit exceeded: 20000)
289 2022-01-30T19:20:10 *** cotsuka <cotsuka!~cotsuka@user/cotsuka> has quit IRC (Quit: Client limit exceeded: 20000)
290 2022-01-30T19:25:48 *** bitcoin-git <bitcoin-git!~bitcoin-g@x0f.org> has joined #bitcoin-core-dev
291 2022-01-30T19:25:49 <bitcoin-git> [bitcoin] rsogllc opened pull request #24204: Crytocurrency Investor (master...master) https://github.com/bitcoin/bitcoin/pull/24204
292 2022-01-30T19:25:49 *** bitcoin-git <bitcoin-git!~bitcoin-g@x0f.org> has left #bitcoin-core-dev
293 2022-01-30T19:25:54 *** RCasatta[m] <RCasatta[m]!~rcasattam@2001:470:69fc:105::c85> has quit IRC (Quit: Client limit exceeded: 20000)
294 2022-01-30T19:25:55 *** knorrium[m] <knorrium[m]!~knorriumb@2001:470:69fc:105::1:56b8> has quit IRC (Quit: Client limit exceeded: 20000)
295 2022-01-30T19:25:55 *** Enki[m] <Enki[m]!~enkimatri@2001:470:69fc:105::382c> has quit IRC (Quit: Client limit exceeded: 20000)
296 2022-01-30T19:25:56 *** remyers[m] <remyers[m]!~richshind@2001:470:69fc:105::1:6f78> has quit IRC (Quit: Client limit exceeded: 20000)
297 2022-01-30T19:25:56 *** kakolainen[m] <kakolainen[m]!~kakolaine@2001:470:69fc:105::34f9> has quit IRC (Quit: Client limit exceeded: 20000)
298 2022-01-30T19:25:56 *** zoomoutpls[m] <zoomoutpls[m]!~michafiat@2001:470:69fc:105::1:6fc7> has quit IRC (Quit: Client limit exceeded: 20000)
299 2022-01-30T19:25:59 *** devrandom <devrandom!~devrandom@2001:470:69fc:105::d4d> has quit IRC (Quit: Client limit exceeded: 20000)
300 2022-01-30T19:26:01 *** kvaciral[m] <kvaciral[m]!~kvaciralx@2001:470:69fc:105::17b> has joined #bitcoin-core-dev
301 2022-01-30T19:26:14 *** vincenzopalazzo <vincenzopalazzo!~vincenzop@2001:470:69fc:105::a67> has joined #bitcoin-core-dev
302 2022-01-30T19:26:14 *** stick[m] <stick[m]!~stickmatr@2001:470:69fc:105::98c> has joined #bitcoin-core-dev
303 2022-01-30T19:26:27 *** RCasatta[m] <RCasatta[m]!~rcasattam@2001:470:69fc:105::c85> has joined #bitcoin-core-dev
304 2022-01-30T19:26:45 *** Murch <Murch!~murch@user/murch> has joined #bitcoin-core-dev
305 2022-01-30T19:26:58 *** siv2r[m] <siv2r[m]!~siv2rmatr@2001:470:69fc:105::fed3> has joined #bitcoin-core-dev
306 2022-01-30T19:27:00 *** merkle_noob[m] <merkle_noob[m]!~merklenoo@2001:470:69fc:105::bad0> has joined #bitcoin-core-dev
307 2022-01-30T19:27:13 *** kakolainen[m] <kakolainen[m]!~kakolaine@2001:470:69fc:105::34f9> has joined #bitcoin-core-dev
308 2022-01-30T19:27:13 *** cotsuka <cotsuka!~cotsuka@user/cotsuka> has joined #bitcoin-core-dev
309 2022-01-30T19:27:13 *** willcl_ark <willcl_ark!~willcl-ar@2001:470:69fc:105::1:620a> has joined #bitcoin-core-dev
310 2022-01-30T19:27:14 *** ademan[m] <ademan[m]!~ademanmat@2001:470:69fc:105::1:16db> has joined #bitcoin-core-dev
311 2022-01-30T19:27:26 *** knorrium[m] <knorrium[m]!~knorriumb@2001:470:69fc:105::1:56b8> has joined #bitcoin-core-dev
312 2022-01-30T19:27:27 *** robertspigler <robertspigler!~robertspi@2001:470:69fc:105::2d53> has joined #bitcoin-core-dev
313 2022-01-30T19:27:41 *** devrandom <devrandom!~devrandom@2001:470:69fc:105::d4d> has joined #bitcoin-core-dev
314 2022-01-30T19:27:42 *** BlueMatt[m] <BlueMatt[m]!~bluemattm@2001:470:69fc:105::1:5092> has joined #bitcoin-core-dev
315 2022-01-30T19:27:58 *** Enki[m] <Enki[m]!~enkimatri@2001:470:69fc:105::382c> has joined #bitcoin-core-dev
316 2022-01-30T19:28:10 *** remyers[m] <remyers[m]!~richshind@2001:470:69fc:105::1:6f78> has joined #bitcoin-core-dev
317 2022-01-30T19:28:22 *** zoomoutpls[m] <zoomoutpls[m]!~michafiat@2001:470:69fc:105::1:6fc7> has joined #bitcoin-core-dev
318 2022-01-30T19:35:33 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has joined #bitcoin-core-dev
319 2022-01-30T19:35:48 *** luke-jr <luke-jr!~luke-jr@user/luke-jr> has quit IRC (Quit: ZNC - http://znc.sourceforge.net)
320 2022-01-30T19:36:37 *** luke-jr <luke-jr!~luke-jr@user/luke-jr> has joined #bitcoin-core-dev
321 2022-01-30T19:39:54 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has quit IRC (Ping timeout: 256 seconds)
322 2022-01-30T19:45:30 *** vasild <vasild!~vd@user/vasild> has quit IRC (Ping timeout: 276 seconds)
323 2022-01-30T19:52:57 *** vasild <vasild!~vd@user/vasild> has joined #bitcoin-core-dev
324 2022-01-30T19:55:58 *** bomb-on <bomb-on!~bomb-on@194.144.47.113> has joined #bitcoin-core-dev
325 2022-01-30T20:04:32 *** Kaizen_K_ <Kaizen_K_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has quit IRC (Remote host closed the connection)
326 2022-01-30T20:05:08 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has joined #bitcoin-core-dev
327 2022-01-30T20:09:26 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has quit IRC (Ping timeout: 252 seconds)
328 2022-01-30T20:11:45 *** jarthur <jarthur!~jarthur@2603-8080-1540-002d-3451-cf91-5642-c25c.res6.spectrum.com> has joined #bitcoin-core-dev
329 2022-01-30T20:12:23 *** sdfgsdfg <sdfgsdfg!~dfghsfgs@user/sdfgsdfg> has joined #bitcoin-core-dev
330 2022-01-30T20:12:30 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has joined #bitcoin-core-dev
331 2022-01-30T20:16:49 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has quit IRC (Ping timeout: 250 seconds)
332 2022-01-30T20:17:56 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has joined #bitcoin-core-dev
333 2022-01-30T20:23:32 *** jarthur <jarthur!~jarthur@2603-8080-1540-002d-3451-cf91-5642-c25c.res6.spectrum.com> has quit IRC (Quit: jarthur)
334 2022-01-30T20:29:16 *** vysn <vysn!~vysn@user/vysn> has joined #bitcoin-core-dev
335 2022-01-30T20:30:56 *** luke-jr <luke-jr!~luke-jr@user/luke-jr> has quit IRC (Quit: ZNC - http://znc.sourceforge.net)
336 2022-01-30T20:31:46 *** luke-jr <luke-jr!~luke-jr@user/luke-jr> has joined #bitcoin-core-dev
337 2022-01-30T20:33:53 *** bitcoin-git <bitcoin-git!~bitcoin-g@x0f.org> has joined #bitcoin-core-dev
338 2022-01-30T20:33:53 <bitcoin-git> [bitcoin] hebasto closed pull request #24204: Crytocurrency Investor (master...master) https://github.com/bitcoin/bitcoin/pull/24204
339 2022-01-30T20:33:54 *** bitcoin-git <bitcoin-git!~bitcoin-g@x0f.org> has left #bitcoin-core-dev
340 2022-01-30T20:34:11 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has quit IRC (Remote host closed the connection)
341 2022-01-30T20:37:51 <hebasto> Guest18: what if you use `jom` instead of `nmake`?
342 2022-01-30T20:46:30 *** luke-jr <luke-jr!~luke-jr@user/luke-jr> has quit IRC (Quit: ZNC - http://znc.sourceforge.net)
343 2022-01-30T20:47:18 *** luke-jr <luke-jr!~luke-jr@user/luke-jr> has joined #bitcoin-core-dev
344 2022-01-30T21:04:06 *** ___nick___ <___nick___!~quassel@cpc68286-cdif17-2-0-cust533.5-1.cable.virginm.net> has quit IRC (Ping timeout: 245 seconds)
345 2022-01-30T21:04:34 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has joined #bitcoin-core-dev
346 2022-01-30T21:09:10 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has quit IRC (Ping timeout: 260 seconds)
347 2022-01-30T21:17:54 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has joined #bitcoin-core-dev
348 2022-01-30T21:25:46 *** Guyver2 <Guyver2!~Guyver@guyver2.xs4all.nl> has quit IRC (Quit: Going offline, see ya! (www.adiirc.com))
349 2022-01-30T21:36:47 *** sdfgsdfg <sdfgsdfg!~dfghsfgs@user/sdfgsdfg> has quit IRC (Quit: ayo yoyo ayo yoyo hololo, hololo.)
350 2022-01-30T21:44:51 *** sdfgsdfg <sdfgsdfg!~dfghsfgs@user/sdfgsdfg> has joined #bitcoin-core-dev
351 2022-01-30T21:48:03 *** sdfgsdfg <sdfgsdfg!~dfghsfgs@user/sdfgsdfg> has quit IRC (Client Quit)
352 2022-01-30T21:53:14 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has quit IRC (Remote host closed the connection)
353 2022-01-30T21:55:52 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has joined #bitcoin-core-dev
354 2022-01-30T22:00:09 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@2804:14d:5281:8ae2:7168:de0b:52e6:a289> has quit IRC (Ping timeout: 250 seconds)
355 2022-01-30T22:00:23 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has joined #bitcoin-core-dev
356 2022-01-30T22:03:32 *** bitcoin-git <bitcoin-git!~bitcoin-g@x0f.org> has joined #bitcoin-core-dev
357 2022-01-30T22:03:33 <bitcoin-git> [bitcoin] jonatack opened pull request #24205: net, init, test: network reachability testing and safety improvements (master...network-reachability-assertion-and-testing) https://github.com/bitcoin/bitcoin/pull/24205
358 2022-01-30T22:03:33 *** bitcoin-git <bitcoin-git!~bitcoin-g@x0f.org> has left #bitcoin-core-dev
359 2022-01-30T22:04:38 *** sdfgsdfg <sdfgsdfg!~dfghsfgs@user/sdfgsdfg> has joined #bitcoin-core-dev
360 2022-01-30T22:05:10 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!Kaizen_Kin@gateway/vpn/protonvpn/kaizenkintsugi/x-74018745> has quit IRC (Ping timeout: 260 seconds)
361 2022-01-30T22:19:27 *** vysn <vysn!~vysn@user/vysn> has quit IRC (Ping timeout: 250 seconds)
362 2022-01-30T22:29:18 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has joined #bitcoin-core-dev
363 2022-01-30T22:32:01 *** sdfgsdfg <sdfgsdfg!~dfghsfgs@user/sdfgsdfg> has quit IRC (Quit: ayo yoyo ayo yoyo hololo, hololo.)
364 2022-01-30T22:33:52 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has quit IRC (Ping timeout: 256 seconds)
365 2022-01-30T22:47:54 *** AaronvanW <AaronvanW!~AaronvanW@user/AaronvanW> has quit IRC (Quit: Leaving...)
366 2022-01-30T23:04:14 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has joined #bitcoin-core-dev
367 2022-01-30T23:09:00 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has quit IRC (Ping timeout: 256 seconds)
368 2022-01-30T23:11:36 *** sipsorcery <sipsorcery!~sipsorcer@2a02:8084:6180:500::12b> has quit IRC (Ping timeout: 245 seconds)
369 2022-01-30T23:13:54 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!~Kaizen_Ki@node-1w7jr9y8hk7mh8hu2isi18b82.ipv6.telus.net> has joined #bitcoin-core-dev
370 2022-01-30T23:17:16 *** TracaChang <TracaChang!~QSDkl@gateway/tor-sasl/tracachang> has quit IRC (Quit: Leaving)
371 2022-01-30T23:18:44 *** bomb-on <bomb-on!~bomb-on@194.144.47.113> has quit IRC (Read error: Connection reset by peer)
372 2022-01-30T23:20:21 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!~Kaizen_Ki@node-1w7jr9y8hk7mh8hu2isi18b82.ipv6.telus.net> has quit IRC (Ping timeout: 245 seconds)
373 2022-01-30T23:22:02 *** mikehu44 <mikehu44!~quassel@159.65.11.175> has joined #bitcoin-core-dev
374 2022-01-30T23:27:34 *** bitdex <bitdex!~bitdex@gateway/tor-sasl/bitdex> has joined #bitcoin-core-dev
375 2022-01-30T23:29:35 *** sipsorcery <sipsorcery!~sipsorcer@2a02:8084:6180:500::12b> has joined #bitcoin-core-dev
376 2022-01-30T23:35:50 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!~Kaizen_Ki@node-1w7jr9y8hk7mh8hu2isi18b82.ipv6.telus.net> has joined #bitcoin-core-dev
377 2022-01-30T23:36:34 *** Kaizen_K_ <Kaizen_K_!~Kaizen_Ki@node-1w7jr9yi65te4d2kfla9qmdgv.ipv6.telus.net> has joined #bitcoin-core-dev
378 2022-01-30T23:40:15 *** Kaizen_Kintsugi_ <Kaizen_Kintsugi_!~Kaizen_Ki@node-1w7jr9y8hk7mh8hu2isi18b82.ipv6.telus.net> has quit IRC (Ping timeout: 250 seconds)
379 2022-01-30T23:52:17 *** sdfgsdfg <sdfgsdfg!~dfghsfgs@user/sdfgsdfg> has joined #bitcoin-core-dev
380 2022-01-30T23:55:00 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has joined #bitcoin-core-dev
381 2022-01-30T23:58:06 *** bitcoin-git <bitcoin-git!~bitcoin-g@x0f.org> has joined #bitcoin-core-dev
382 2022-01-30T23:58:07 <bitcoin-git> [bitcoin] rsogllc opened pull request #24207: lint bionic fix (master...master) https://github.com/bitcoin/bitcoin/pull/24207
383 2022-01-30T23:58:08 *** bitcoin-git <bitcoin-git!~bitcoin-g@x0f.org> has left #bitcoin-core-dev
384 2022-01-30T23:59:19 *** brunoerg <brunoerg!~brunoerg@187.183.47.88> has quit IRC (Ping timeout: 250 seconds)